Betrouwbaarmedium.nl in het kort©

Betrouwbaarmedium.nl is een serieuze paranormale en spirituele bellijn die zich kwalitatief wil onderscheiden van andere paranormale advieslijnen. Betrouwbaarmedium.nl staat voor transparantie, advies en goede voorlichting, kwalitatieve en heldere consulten, uitgebreide screening van medewerkers, periodieke her-screenings en werken volgens een Code van Ethiek. Alle medewerkers nemen hun beroep serieus en werken onder hun echte naam en echte foto. De medewerkers van Betrouwbaarmedium.nl zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid t.o.v. degenen die hen om hulp of advies vragen en zij zullen daar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee omgaan.
Wij zijn lid van de Opta.

Dát wel en dát niet

Het bellen van een bellijn is laagdrempelig, de telefoon is zo gepakt, je ziet elkaar niet.  Er is geen enkele beroepsethiek en  iedereen kan zich uitgeven als paranormaal, zich verschuilen achter een synoniem naam en/of foto of een plaatje. En geven helderzienden wél kwaliteit, dan zijn ze helemaal vrij om dat op hun eigen manier in te vullen. Niemand is gebonden aan restricties, met alle gevolgen van dien. In medische, hulpverlenende-, en verzorgende beroepen werken mensen onder een code van ethiek, wat heel normaal is.  Wij willen onze paranormale en spirituele site boven het niveau van het huidige entertainment en waarzeggerij-stigma tillen.  Er wordt immers gewerkt met gevoelens en mensen die een bepaalde hulpvraag of advies nodig hebben. Net als bij andere serieuze beroepsgroepen hebben wij vanaf de start (2008) gewerkt met een Code van Ethiek.
Deze willen wij nu graag openbaar maken.
En deze zorgt ervoor, dat het paranormale/spirituele werk is beschreven en vastgelegd.
Dát wel en dát niet, want wij zijn onderdeel van een professionele beroepsgroep.
Dat is ook de reden waarom wij de eerste paranormale bellijn zijn met alleen échte foto’s en namen.

De opzet

1) Een uitgebreide screening zorgt voor de kwaliteit die u mag verwachten, maar is niet voldoende.
2) Werken volgens de Beroepscode van Ethiek kadert de werkwijze in, om uitwassen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit zorgt voor betrouwbaarheid.
3) Een eerlijke klachtenprocedure ondervangt de eventuele klachten, als de helderziende niet werkt volgens de Code van Ethiek.
4) Periodieke herscreening

Screening (klik hier)

Alle goede bedoelingen ten spijt, moet de ervaring aantonen of de helderziende zegt wie hij is en werkt zoals hij heeft gezegd. Een screening kan grotendeels het kaf van het koren scheiden, maar niet helemaal. Helderzienden zijn ook gewoon mensen, met alle menselijke trekjes van dien. DŠarom is de Code van Ethiek opgesteld en zo belangrijk. Het zijn richtlijnen waarbinnen een professioneel paranormaal/spiritueel medewerker mag en kan werken. Het is duidelijk omkaderd.
Vanuit deze zienswijze is het keurmerk voor deze beroepsgroep geboren. Samen met de periodieke herscreening en klachtenprocedure willen wij kwaliteit blijven garanderen.

Medewerkers van Betrouwbaarmedium.nl dragen alleen het keurmerk zolang zij bij Betrouwbaarmedium.nl werkzaam zijn. Alleen dan is er supervisie en controle mogelijk en vallen zij onder onze klachtenprocedure.

 

KvK nr 62339966 | © 2008-2015 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E.Mulder