Code Van Ethiek ©
Betrouwbaarmedium Keurmerk®

Ik onderken dat ik deel uitmaak van een serieuze beroepsgroep, met vanzelfsprekend de daaraan gelieerde verantwoordelijkheden.

 • Ik houd niemand bewust aan de telefoon of langer dan nodig is. Ik draag er zorg voor dat ik mensen niet ‘uithoor’, maar werk vanuit mijn eigen kwaliteiten. En ik zorg ervoor dat een antwoord zoveel mogelijk wordt gemotiveerd, zodat ik geen oppervlakkige antwoorden geef. En een beller met antwoorden en inzichten ophangt en niet met vragen.
 • Ik verschuil mij niet achter een synoniem naam, noch achter een plaatje, samengestelde of fake-foto in mijn box. Ik verklaar dat ik werk onder mijn eigen naam en mijn eigen foto. Ik streef naar transparantie, eerlijkheid, openheid en oprechtheid.
  Als zijnde een spiritueel beginsel.
 • Ik roep geen angsten op tijdens een consult, minder leuk nieuws motiveer ik en ik begeleid de ander in z’n proces. Ik sluit een gesprek positief af.
 • Woorden hebben kracht en impact op een ander. Ik druk mij daarom genuanceerd uit.
  De adviezen die ik geef zijn vrijblijvend. ‘De beller’ heeft de vrijheid om hier wel of niet gehoor aan te geven. Ik zal geen absolute uitspraken doen, maar verduidelijk en motiveer mijn antwoord.
  En wijs hen op eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, welke ik respecteer.
 • Ik onthoud mij zoveel mogelijk van een mening en dring niemand iets op.
  Ik ga niet op de automatische piloot en erken het ‘uniek zijn’ van iedere beller.
 • Ik erken mijn grenzen en dat ik niet alles kan en ben daar eerlijk over, wat ook een onderdeel van bekwaamheid is. In dat geval zal ik een collega aanbevelen.
  Ik onthoudt mij zoveel mogelijk van het werken vanuit mijn ego.
 • In geval van noodsituaties, verwijs ik hen door naar de juiste instanties.
  Dit valt onder mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Ik blijf werken aan mijn eigen ontwikkeling. Derhalve kan ik mijn eigen ervaringen scheiden van die van de vraagsteller, waardoor ik een heldere visie behoud.
 • Ik bouw aan het krachtig worden ván en áán de eigen verantwoordelijkheid van mijn ‘bellers’. En dus niet aan afhankelijkheid.
  Ik handel uit onpartijdigheid, integriteit, vriendelijkheid en respect.
 • Ik onthoud mij van elke vorm van dwang of machtsmisbruik.
 • De disciplines die in mijn box vermeld staan, zijn degene waarop ik gescreend ben en welke ruim voldoende beoordeeld zijn. Dat is het gereedschap waarmee ik werk als medewerker op deze paranormale lijn. Andere disciplines houd ik gescheiden van mijn consulten op de paranormale lijn. Indien ik mijzelf andere gaven heb eigengemaakt, zal ik daar eerst op getest worden door Betrouwbaarmedium Keurmerk® voordat ik daar mee ga werken. Een ‘beller’ is geen oefenmateriaal.
 • Ik houd mijn bewustzijn helder en onthoud  mij van drank- en drugsmisbruik.
 • Ik heb respect voor ieders eigen keuze en autonomie.
 • Ik onthoud mij van het werken met zwarte magie, voodoo, spiritisme, vervloekingen, verkoop, uitdrijvingen(exorcisme) het energetisch of anderszins reinigen van mensen, huizen en/of voorwerpen. Evenmin doe ik aan relatieherstel of relatie herstellende baden of rituelen. Ik tracht de angst bij de vraagsteller weg te halen, hen weer in hun kracht te zetten en in de realiteit. Ook verwijs ik niet door naar ‘hulpverleners’ die deze disciplines wel hanteren, ook al wordt hierom gevraagd.
  Verder onthoud ik mij van bedriegelijke en denigrerende uitspraken.
 • Behoudens het telefonisch consult, meng ik mij niet in het privéleven van de vraagsteller en houd altijd een professionele afstand.
 • Indien ik medium ben, staat dit in mijn box vermeld. Ik maak alleen contact met overleden dierbaren als hier expliciet door de vraagsteller om wordt gevraagd.
  Zodoende overval ik hier niemand mee en weet de vraagsteller wat hij wel of niet kan verwachten.
 • Ik werk mee aan de periodieke her-screenings.
 • Ik doe geen uitspraken over de dood van mens of dier. Ik ben geen arts en ben zéér voorzichtig met uitspraken over gezondheid. Indien nodig, verwijs ik door naar een arts.
  Ik raad nooit aan een medische behandeling te beëindigen en onthoud mij van medische diagnoses en roep geen angsten op. Wel kan ik eventueel klachten beschrijven.
 • Toegestuurde foto’s worden bewaard tót de ‘beller’ heeft gebeld met een maximum van 1 week. Daarna worden foto’s verwijderd. Foto’s van bellers zal ik op geen enkele andere wijze gebruiken, dan waar ze voor bedoeld zijn; namelijk een telefonische reading geven. Ook zal ik foto’s nooit doorsturen over het internet. Ik vraag de vraagsteller tot welke relatie hij staat met degene op de foto. Daarmee erken ik de privacy van derden.
 • Ik erken dat de beller in alle privacy belt. Ik vraag op geen enkele wijze telefoonnummers, e-mailadressen of webadressen. Buiten het telefonische consult om, zal ik hen op geen andere wijze benaderen of mij laten benaderen.
  Contact tussen mijzelf en de beller blijft altijd professioneel.
 • Ik vind het niet gepast een andere dan een professionele, verhouding te hebben met cliënten. Of op enige wijze in te gaan op amoureuze en/of seksuele toespelingen of deze naar de beller toe te doen. Of deze te suggereren naar de toekomst.
  Een vertrouwensband mag nooit op deze wijze geschaad of misbruikt worden.
 • Ik mag geen resultaat garanderen.
 • Ik doe geen uitspraken over vreemdgaan want ik erken de invloed daarvan op de ‘beller’.
 • Ik doe geen uitspraken over de ‘schuldvraag’ bijvoorbeeld bij vragen over incest.
 • Bij vragen over vorige levens vermeld ik dit alleen wanneer dit relevant is met betrekking tot het heden.
 • Ik houd mijn consult helder en duidelijk. Informatie die ik doorkrijg van ‘hogere energieën’ stromen uiteindelijk door mijn bewustzijn heen. Derhalve erken ik, dat alleen ik verantwoordelijk voor de uitspraken die ik doe, niemand anders.
 • Ik houd mijn manier van werken zuiver, liefdevol, bewust en invoelend; dit geldt ook voor mijn adviezen. Ik tracht altijd in te voelen wat een beller kan hebben of niet en zoek altijd naar wijsheid in hoe ik iets zeg. Dit gaat altijd vóór op paranormale uitspraken.
 • Ik ben mij bewust van mijn eigen gedrag en woordkeuze. En dat mijn adviezen invloed hebben op het leven van een ander. Ik ga daar zo integer mogelijk mee om.
  Mijn werk valt binnen de marges van deze Code van Ethiek.
 • Ik erken dat ik geen verantwoordelijke uitspraken kan doen in een sms-consult, daar onthoud ik mij van.
 • Ik erken Betrouwbaarmedium Keurmerk® als bemiddelaar bij klachten.

Versie 1, februari 2010

 

KvK nr 62339966 | © 2008-2015 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E.Mulder