Kwaliteit als onderdeel van ons Keurmerk©                                                      Versie 1, april 2010

Het eerste onderdeel van ons Keurmerk is een kwalitatief consult. Uitgebreide toelatings-screenings en periodieke herscreenings maken al direct het eerste onderscheid in kwaliteit. Kwaliteit in deze branche herken je door:

Een hoge score van juistheid betreft paranormale uitspraken.
Wij nemen geen genoegen met minder.

Antwoorden worden goed gemotiveerd vanwege de eigen spirituele ontwikkeling van de medewerker en deze motivatie stoelt derhalve op een bepaalde wijsheid. Een paranormaal antwoord (‘Ja’  of ‘Nee’) is niet voldoende.  De onderbouwing die gegeven wordt waaróm iets gebeurt, zorgt juist voor meer inzicht in uw leven.

Professionele werkhouding en verantwoordelijkheidsgevoel naar de bellers toe; onze Code van Ethiek wordt dus als vanzelfsprekend ervaren en gehanteerd. Opleiding is bij ons niet altijd belangrijk, een opleiding garandeert absoluut geen goede helderziende of een integere levenshouding, dit is namelijk niet ‘te kopen’.

De minimale leeftijd is 30 jaar. Spirituele wijsheid is ook gebonden aan een stukje levenservaring. Dat wil niet zeggen dat iemand die jonger is, geen spiritualiteit bezit, maar de bewustwording daarvan is meestal na het 30e levensjaar, waarna gebeurtenissen in een kader worden geplaatst en de levenslessen helderder worden.

Stabiliteit van medewerkers. Een instabiel iemand kan voor verwarde uitspraken zorgen. De persoonlijke issues kunnen gemakkelijk worden vermengd met dat van u als beller. Projectie ligt op de loer.

Positieve instelling. Ervaringen kleuren de visie (bril) waarmee de wereld om ons heen bekeken wordt. Een negatief iemand zal u geen hoop of positiviteit mee kunnen geven.

Onafhankelijkheid: het is niet de bedoeling dat afhankelijkheid in de hand wordt gewerkt; het zélf verder kunnen met inzicht en op eigen kracht en vanuit individualiteit is het streven van onze medewerkers.

Kosten beperking. Medewerkers met ons kwaliteitskeurmerk zijn zich bewust van uw belang en onthouden zich van het rekken van gesprekken alsook van het werken aan afhankelijkheid; ze zullen u dus niet vragen om terug te bellen. Bewust langer aan de lijn houden dan strikt noodzakelijk valt dus buiten ons keurmerk!

Helderheid en transparantie. Wanneer je kwaliteit levert zul je achter deze kwaliteit moeten staan. Daarom wordt er alleen gewerkt met echte namen en echte foto’s van medewerkers. Als beller heb je er het volste recht op om te weten met wie je spreekt! Transparantie is ook kenmerkend voor professionals.  

SMS-consulten. Een medewerker die werkt onder ons keurmerk in deze branche is zich ervan bewust dat er in een sms-consult géén goed contact mogelijk is en dat een kort en beperkt antwoord slechts vraagt om een nader telefonisch consult. Deze werkwijze valt dus onder commercieel belang en hoort niet thuis bij dit kwaliteitskeurmerk.   

Screening- en klachtencomissie. Meerdere meningen zorgen voor een onafhankelijke visie door functionarissen met verstand van zaken.

       Verder bewaakt Betrouwbaarmedium.nl uw belang;

  • Kort keuzemenu, binnen 10 seconden kunt u bij de beller terecht en géén wachtrijen.
  • Transparantie, voorlichting, service zoals; de sms-alert, gratis online cursussen, mobiele pagina en foto’s insturen.
  • Controle op het opnemen van calls  tussen 9-22 uur 
  • Bewaking en handhaving van kwaliteit en integriteit door regelmatig persoonlijk contact met de medewerkers, herscreenings en klachtenprocedure.

 

KvK nr 62339966 | © 2008-2015 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E.Mulder