Geregistreerd Merk ® en Copyright ©

Het Betrouwbaarmedium Keurmerk® is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het Woordmerk, het Beeldmerk(logo), teksten(Copyright) en domeinnamen zijn vastgelegd volgens Europese richtlijnen.
Niets van deze sites mag gebruikt noch gekopieërd worden.
Alle rechten liggen bij Betrouwbaarmedium.nl.

Vanaf de opzet hebben wij een professionele werkwijze nagestreefd.
Helaas worden wij door veel paralijnen gekopiëerd. Hierdoor voelen wij ons ertoe genoodzaakt om onze unieke en vooruitstrevende werkwijze officieel vast te laten leggen. Teneinde daarmee het onderscheid duidelijk te maken met andere werkwijzen in deze beroepsgroep.
Dit, met als doel u als beller zoveel mogelijk te beschermen tegen uitwassen en loze beloftes, welke helaas gangbaar zijn op paranormale en spirituele bellijnen.
In geval van misbruik zullen er, indien nodig, juridische stappen worden ondernomen.

Wie zijn wij?

Dit keurmerk is een onderdeel van Betrouwbaarmedium.nl dat in 2008 is opgezet om een verschil te maken in de vage wereld van paranormale en spirituele bellijnen. Voor ons is nu de tijd aangebroken om een kwaliteitskeurmerk af te geven voor medewerkers die op een professionele, kwalitatieve en verantwoordelijke manier hun beroep uitoefenen.
Dit keurmerk is goed onderbouwd met een Code van Ethiek. Wij zeggen het niet alleen, maar leven deze ook na!

Toekomstvisie

Het keurmerk is nu nog beperkt tot Betrouwbaarmedium.nl.
Hier vindt u medewerkers die voldoen aan en werken binnen de eisen van het keurmerk, conform de bijbehorende Code van Ethiek. In de toekomst zal het toegankelijk worden voor medewerkers van andere paranormale lijnen die de toelatingsprocedure met goed gevolg hebben afgelegd en de normen van de Beroepscode blijven volgen.

 

KvK nr 62339966 | © 2008-2015 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E.Mulder