Verschillende disciplines en begripsomschrijvingen ©

U voelt zich misschien aangetrokken tot kaartleggen of een reading. Dat heeft met voorkeur te maken. Iedere medewerker vult zijn consult met z’n eigen disciplines en op eigen wijze in. Welke dat is, is wellicht niet zo belangrijk. Het is niet beter of slechter, maar anders. Het belangrijkste is dat u het als een goed consult heeft ervaren en zich prettig voelt bij de medewerker.

Wij maken onderscheid tussen een aantal disciplines.
Hierbij houden wij het heel simpel voor u, zodat u weet wat u kunt verwachten.

 • Medium:
  Contact leggen met de geestenwereld van overleden dierbaren van de vraagsteller.
  Dus dat wil niet zeggen contact hebben met eigen gidsen of die van de vraagsteller, dat is iets anders. Helderziend een overledene aanvoelen is ook iets anders dan daadwerkelijk contact hebben. Een medium begint alleen over een overleden dierbare, als u daar om gevraagd heeft. Uit integriteit en professionaliteit. Houdt u er rekening mee, dat contact leggen met een overleden dierbare door verschillende redenen niet altijd lukt, het is immers geen ‘telefoonverbinding’ naar boven.
 • Paragnost of helderziende: (helderziend, wetend, voelend, ruikend, proevend, horend):
  Het doorkrijgen van buitenzintuigelijke informatie over een persoon, waar geen voorkennis van is. Dit kan zijn over; verleden, heden, toekomst, karakters, karakter-analyse,  blokkades benoemen etc.
 • Channeling:
  Het doorgeven van informatie in een constante stroom van woorden. (ook wel geïnspireerd spreken genoemd) Vaak doorgegeven in een soort lichte trance in contact met de geestenwereld (bv gidsen of via het mediumschap)
 • Reading:
  Het geven van een consult. En het lezen van de aura en chakra's (aura & chakra reading).
 • Kaartlegger (met diverse kaartdecks, bv; speelkaarten, Tarot, Lenordmand etc):
  Niet iedere kaartlegger is helderziende.
  Indien dit wel het geval is, staat dit duidelijk vermeld in de box.
 • Intuïtief kaartleggen:
  Een kaartlegger die een zeer sterke intuïtie heeft en meer ziet dan de symboliek van de kaarten aangeven. Maar geen helderziende is.
 • Gidscontact:
  Contact hebben met eigen gidsen of die van de vraagsteller. Gidsen zijn energieën in de geestenwereld.
 • Toekomst voorspellen:
  Het benoemen van (eventuele) toekomstige gebeurtenissen. Bekijk onze video over hoe toekomst werkt.
 • Vorige levens:
  Door wedergeboorte ontstaat er automatisch een vorig leven. Vorige levens worden alleen maar benoemd als dit relevant is voor situaties die in het heden spelen. Anders is het benoemen van vorige levens irrelevant en niet herkenbaar of te controleren.
 • Boeddhisme:
  Een religie, levenswijze en verzamelnaam van vele boeddhistische stromingen. Lees hier meer over boeddhisme. Van een Boeddhist kunt u een levensbeschouwelijke en diepere zienswijze verwachten.
 • Sjamaan:
  Iemand die in contact staat met de geestenwereld en contact maakt met natuurkrachten. Maakt soms gebruik van rituelen in de zin van trommelen, gebed en het reciteren van mantra’s.
 • Contact met engelen:
  Wij claimen geen contact met engelen te hebben, in die zin dat dit niet te controleren is. Hedendaags roepen veel helderzienden ‘contact met engelen te hebben’. Dit is noch voor de helderziende, noch tijdens een screening, noch door de vraagsteller voldoende vast te stellen, waar informatie vandaan komt. Wij houden het graag helder, duidelijk en aards.
 • Rituelen:
  Een handeling die een bepaalde kracht in zich heeft, net waar u in gelooft en steun en kracht geeft. Rituelen zijn ook geloofs- en cultuurgebonden.
  Een ritueel kan bv. zijn een een gebed doen of een verjaardagslied zingen.
  Bij Betrouwbaarmedium.nl houden wij ons niet bezig met rituelen die van toepassing zijn op geesten, entiteiten, voodoo, zwarte magie, vervloekingen, spiritisme, etc. Evenmin wordt er aan relatieherstel en relatieherstellende baden of rituelen gedaan. Het energetisch of anderzins reinigen van mensen, huizen en/of voorwerpen is bij Betrouwbaarmedium.nl niet toegestaan.

Ter verduidelijking: een ritueel kan een (goede) intentie versterken als u zich daarbij thuisvoelt. Een ritueel dat gebaseerd is op bovengenoemde cursiveringen neigt naar ‘bijgeloof’. Alle zaken die tot ‘bijgeloof’ behoren of tot ‘negatieve’ gevoelens of angsten leiden vallen voor Betrouwbaarmedium.nl niet onder spirituele rituelen.

Wel kan het voorkomen dat een medewerker een kaarsje voor u brandt, een gebed met u doet of voor u trommelt (sjamanisme) om u uit een bepaalde gemoedstoestand te halen en terug in uw kracht te zetten.

 

KvK nr 62339966 | © 2008-2015 Betrouwbaarmedium.nl | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E.Mulder